Bakonypölöske Község Önkormányzata

8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 88.

Tel/Fax: 88 / 268-062

E-mail: hivatal@bakonypoloske.hu

Polgármester

Ulaki Béla

Telefonszáma: 06 20 / 573 – 7114

Alpolgármester

Jenei Ilona

Képviselők

Somlai Csilla képviselő

Reizer Kornél képviselő

Kállai Elisabeth képviselő

Ügyrendi Bizottság tagjai

Somlai Csilla képviselő

Reizer Kornél képviselő

Kállai Elisabeth képviselő